Operaty szacunkowe
Wrocław i okolice

Rzeczoznawca majątkowy
Telefon
603-513-798

Skontaktuj się z nami

Operat szacunkowy Wrocław
Wycena mieszkania Wrocław

O firmie

Magdalena Szabat – uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5741, nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, mgr inż. Geodezji i Kartografii, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej (studia podyplomowe Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna).

Operat szacunkowy Wrocław

Oferta:

Głównym kierunkiem mojej działalności jest wycena nieruchomości na terenie woj. dolnośląskiego. Wyceny sporządzane są w formie operatów szacunkowych zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz zasadami dobrej praktyki zawodowej.

Oferta skierowana jest do firm, instytucji, urzędów oraz klientów indywidualnych.

Wszystkie wyceny wykonywane są rzetelnie i terminowo. Operaty oraz inne opracowania i ekspertyzy wykonywane są z zachowaniem zasady poufności i tajemnicy zawodowej.

Zakres usług wyceny:
- nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki o przeznaczeniu budowlanym, usługowym, rolniczym itp.),
- nieruchomości lokalowe (mieszkalne, użytkowe),
- nieruchomości zabudowane (domy mieszkalne, budynki gospodarcze),
- nieruchomości komercyjne (przemysłowe, biurowe, magazynowe),
- ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność),
- określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora.

Wyceny dla potrzeb:
- zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (bankowych),
- transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości,
- dla celów ubezpieczeniowych,
- ustalenia wartości środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji,
- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- ustalenia stawki czynszu najmu lub dzierżawy,
- pozostałych zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Koszt sporządzenia wyceny ustalany jest indywidualnie i zależy min od:
- lokalizacji i rodzaju danej nieruchomości,
- nakładu pracy koniecznego dla właściwego sporządzenia wyceny,
- terminu i warunków realizacji zlecenia.

Napisz do nas

Wszystkie pola są wymagane.

Wycena Nieruchomości
Magdalena Szabat
Wrocław
603-513-798
NIP: 8981986908
REGON: 022463444
E-mail: wycena@szabat.com

Dojedź do nas: